browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nieuws

• Er worden voorlichtingsavonden over de bevalling en borstvoeding gegeven op de praktijk. Opgave kan bij de verloskundige.

• Wij zijn ook op facebook te vinden:

facebook-logo