browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wanneer bellen?

Het advies dat wij hier geven, is een algemeen advies. Tijdens de thuiscontrole komen wij hier op terug en geven wij een individueel beladvies.

Voor vragen en de bevalling belt u met de dienstdoende verloskundige: 06-23227987

Wanneer u denkt dat de bevalling begonnen is, mag u ons altijd bellen!
Wanneer u nog geen 37 weken zwanger bent, en denkt dat de bevalling begonnen is, moet u ons altijd direct bellen.

Ongerustheid
Bij twijfel of ongerustheid mag u ons altijd bellen.

Weeën
Zodra u weeën heeft, mag u ons altijd bellen. Ongeacht de tijd die er tussen de weeën zit.
Bel ons in ieder geval altijd als de weeën om de 4 tot 5 minuten komen. Wanneer u het gevoel heeft dat de bevalling heel snel kan gaan, belt u ons direct.

Vruchtwaterverlies
Wij vragen u ons direct te bellen als de vliezen gebroken zijn. Ongeacht de kleur van het vruchtwater en het tijdstip van de dag/nacht.

Bloedverlies
Tijdens de ontsluiting kan u al wat bloed verliezen. Door de druk op de baarmoedermond knapt er soms een klein bloedvaatje. Dit is een normaal teken. Wanneer het bloedverlies ineens flink meer wordt en/of zo veel is als bij een menstruatie, moet u ons altijd direct waarschuwen. Bel ons ook wanneer u bloedverlies hebt, maar er (nog) geen weeën zijn.