browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen werkzaam in de verloskundigepraktijk Volle Maan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie op deze website.

De website van Verloskundigepraktijk Volle Maan is zorgvuldigheid samengesteld. De verloskundigen streven naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie op de website. Desondanks kunnen wij niet voor 100% garanderen dat de inhoud volledig en correct is. De inhoud van de site is inducatief/informatief, maar stel uw vragen altijd direct aan de Verloskundige.

Volle Maan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de website voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van de website.

Tevens is Volle Maan niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website.

Verloskundigenpraktijk Volle Maan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.