browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Waar werken wij?

U kunt van onze praktijk gebruik maken wanneer u woonachtig bent in:

Giekerk, Hardegarijp, Moleneind, Noordbergum, Oenkerk, Oudkerk, Rijperkerk, Roodkerk, Tytsjerk, Veenwouden, Veenwoudsterwal en Wijns.

Woont u elders, binnen 15 minuten van Hardegarijp en wenst u van onze praktijk gebruik te maken, neemt u dan contact met ons op om te horen wat de mogelijkheden zijn.