browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Controleschema

De eerste controle
Als u ongeveer 8 tot 10 weken zwanger bent (gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie) komt u voor het eerst op het spreekuur. Wij maken dan kennis met elkaar en maken de eerste echo.

Bij het intakegesprek bespreken wij uw medische voorgeschiedenis. Wanneer u ooit eerder zwanger bent geweest en u was onder controle bij een andere praktijk, dan is het fijn wanneer u gegevens van die zwangerschap(pen) meeneemt.
Tijdens het intake gesprek worden de volgende aspecten besproken:

• algemene gegevens
• ziektegeschiedenis
• familie geschiedenis met betrekking tot erfelijke aandoeningen
• eerdere zwangerschappen
• informatie over prenatale screening (zie ook deze website)
• kraamzorg

Tijdens het intake gesprek meten wij ook uw bloeddruk en prikken wij bloed op het volgende: bloedgroep, rhesusfactor, irregulaire antistoffen, syfilis, hepatitis B, HIV, ijzer- en suikergehalte.

Vervolgcontroles
In het begin van de zwangerschap komt u om de 4 weken op controle. Naarmate de zwangerschap vordert, volgen de controles zich steeds sneller op, totdat u aan het eind van de zwangerschap wekelijks op controle komt.
Tijdens de vervolgcontroles horen wij altijd hoe het met u gaat. Daarnaast meten wij uw bloeddruk en beoordelen wij de groei van de baarmoeder en baby. Ook luisteren wij altijd naar het hartje van de baby.
Bij 30 weken (of indien nodig eerder en vaker) bepalen wij nogmaals uw ijzergehalte.
Bij problemen kan het zijn dat wij ook uw urine willen controleren. Neem bij ieder controle de zwangerschapskaart mee.
De vervolgcontroles duren ongeveer 15 minuten.

Indien u niet in de gelegenheid bent om naar het spreekuur te komen, is het mogelijk dat wij bij u thuis komen voor de zwangerschapcontroles.

Uw partner en kinderen zijn bij alle controles van harte welkom!