browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Prenatale onderzoeken

U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen, dit heet prenatale screening. U kunt kiezen voor twee onderzoeken: de prenatale screening op down-, edward- en patausyndroom en het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (de 20-weken echo). U bepaalt zelf of u deze onderzoeken laat doen.

Wij geven tijdens de eerste controles informatie, indien gewenst, over deze onderzoeken. We raden u aan om voor dit gesprek te kijken op ( www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl )

 

Voor de screening op down-, edwards, of patausyndroom kunt u kiezen uit twee testen: de combinatietest of de NIPT.

Combinatietest
De combinatietest bestaat uit een nekplooimeting (echo tussen 11 en 14 weken) en een vroege bloedtest (tussen 9 en 14 weken, liefst voor 11 weken). Het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee voor u of uw kind.
Door de informatie uit de bloedtest en de uitslag van de nekplooimeting te combineren met uw leeftijd en de duur van de zwangerschap, kan een nauwkeurige schatting gemaakt worden wat de kans is dat uw kindje een chromosomale afwijking heeft. De chromosomale afwijkingen waar naar gekeken wordt zijn Down-, Patau- en Edwardssyndroom. De uitslag geeft aan of er al dan niet een verhoogde kans is op een chromosomale afwijking. De combinatietest is dus een kansberekening en geeft geen zekerheid. Als blijkt dat uw kans verhoogd is, komt u in aanmerking voor vervolg onderzoek. Dit vervolgonderzoek kan middels de NIPT, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie, afhankelijk van de duur van de zwangerschap.

De combinatietest wordt uitgevoerd bij echocentrum Sicht in Leeuwarden ( www.sichtfriesland.nl ).
 

NIPT
De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van u wordt afgenomen en onderzocht. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoom afwijkingen en kan zo bepalen of uw kindje het down-, edwards- of patausyndroom heeft. In uw bloed zit DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek) en DNA dat afkomstig is van jou zelf. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kindje. De NIPT kan vanaf 11 weken plaatsvinden.
 

De 20 wekenecho (Het Structureel Echo Onderzoek)
Dit is een echo die rond de 20e week van de zwangerschap plaatsvindt. Met deze echo kunnen lichamelijke afwijkingen worden opgespoord (o.a. hartafwijkingen, open rug, nierproblematiek). Verder wordt er gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.
Als er bij dit onderzoek geen afwijkingen worden gevonden, is dat geen garantie dat uw kindje helemaal gezond is. Niet alle afwijkingen zijn zichtbaar op een echo!
De SEO wordt uitgevoerd bij Tineke in Oudwoude ( www.echopraktijktineke.nl ) of bij echocentrum Sicht in Leeuwarden ( www.sichtfriesland.nl ).
 

Vlokkentest
Bij dit onderzoek wordt er tijdens het maken van een echo, wat weefsel van de placenta (moederkoek) weggenomen. Afhankelijk van waar de placenta ligt, wordt het weefsel via de buik of via de baarmoedermond (vaginaal) weggenomen. Het weefsel wordt alleen onderzocht op chromosoomafwijkingen.
Dit onderzoek wordt rond de 12e week van de zwangerschap uitgevoerd. Er bestaat een kleine kans (0,5%) dat de zwangerschap eindigt in een miskraan als gevolg van de vlokkentest. De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend, dit duurt vaak een paar dagen. De vlokkentest wordt uitgevoerd door een gynaecoloog in het MCL of UMCG.
 

Vruchtwaterpunctie
Bij dit onderzoek wordt er tijdens het maken van een echo, met een naald door de buik in de baarmoeder geprikt. Hierbij wordt een klein beetje vruchtwater afgenomen. De cellen uit het vruchtwater worden gekweekt en vervolgens onderzocht op chromosoomafwijkingen en neuraalbuisdefecten (zoals een open rug). Vaak wordt er bij dit onderzoek ook bloed afgenomen van de ouders van het ongeboren kind (dus van u en uw partner).
Dit onderzoek wordt rond de 16e week van de zwangerschap uitgevoerd. Er bestaat een kleine kans (0,3%) dat de zwangerschap eindigt in een miskraam als gevolg van de vruchtwaterpunctie. De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend, dit duurt vaak een paar dagen, soms langer dan 1 week. De vruchtwaterpunctie wordt uitgevoerd door een gynaecoloog in het MCL of UMCG.
 

Kosten
Iedere zwangere heeft het recht om een termijnecho, combinatietest/NIPT en/of een SEO te laten maken. De termijnecho en SEO worden door de zorgverzekeraar vergoed. De combinatietest/NIPT wordt alleen vergoed uit de basiszorgverzekering, als u een indicatie heeft voor prenataal onderzoek.