browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Regelzaken

Hier vindt u een aantal praktische zaken welke u moet regelen al tijdens de zwangerschap!

Tussen 11 en 16 weken
• Melding maken van de zwangerschap bij verzekeringen (ziektekostenverzekering, uitvaartverzekering). De zorgverlening van een verloskundige wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor een poliklinische bevalling, het kraampakket en kraamzorg worden soms niet volledig vergoed. Kijk goed uw zorgpolis na of dit bij u het geval is. Eventueel kunt u uw zorgpolis wijzigen, zodat dit wel vergoed wordt.

• Aanmelden bij een kraamzorgorganisatie. Er zijn in de regio veel kraamzorgorganisaties werkzaam. Op ons spreekuur zullen wij u hier nader over informeren. Mocht u zelf alvast wat rond willen kijken op internet, dan kunt u websites vinden bij ‘links’.
 

Tussen 16 en 24 weken
• Zwangerschapsverlof regelen bij uw werkgever of bij het UWV indien u zelfstandig ondernemer bent of een uitkering ontvangt. Een zwangere werknemer heeft recht op minstens 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Dit zwangerschapsverlof kan worden opgenomen vanaf 6 weken voor de uitgerekende datum. Voor het aanvragen van uw zwangerschapsverlof heeft u een zwangerschapsverklaring nodig. Deze kunt u bij ons krijgen.

• Kraampakket regelen bij uw zorgverzekeraar. Indien dit niet bij uw zorgverzekering in zit, kunnen wij eventueel een kraampakket voor u regelen.

• Aanmelden voor een zwangerschapscursus. Mocht u een zwangerschapscursus willen volgen, dan zijn hiervoor veel mogelijkheden. In onze wachtkamer hebben wij van de meeste cursussen een folder liggen. Ook hebben wij de websites van de verschillende cursussen toegevoegd bij ‘links’.

• Erkenning, ouderlijk gezag en voogdij. Wanneer u niet getrouwd bent is het verstandig om het kind al voor de geboorte te erkennen. Hiermee legt u de achternaam van het kind vast. Het ouderlijk gezag en de voogdij kan pas na de geboorte geregeld worden. Indien het kind na de geboorte nog erkent moet worden, is dat lastiger dan voor de geboorte.
Erkenning gebeurt bij een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. Hiervoor moet u samen naar het gemeentehuis en in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs.
 

Vanaf 34 weken
• Regelen van klossen voor onder het bed of een kraambed (voor de bevalling en kraambed, ook als u in het ziekenhuis wenst te bevallen).

• Klaarmaken van een vluchttas voor tijdens de bevalling, ook wanneer u thuis wenst te bevallen.